Mustafa Demir

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
MUSTAFA DEMİR
MEMLEKET İŞİ GÖNÜL İŞİ

İnsana değer kazandıran yaptıkları işlerdir. Şehirlere değer kazandıran ise tarihleridir, kültürleridir, insanlarıdır, yaşanabilir olmalarıdır.
İnsan için kimlik neyse şehirler için de odur. Şehir kimliği, şehir imajını etkileyen, her şehirde farklı ölçek ve yorumlarla kendine özgü nitelikler taşıyan, fiziksel, kültürel, sosyo-ekonomik, tarihsel, biçimsel faktörlerle şekillenir. Şehirler ve onların yaşam biçiminin oluşturduğu, sürekli gelişen ve sürdürülebilir şehir kavramını yaşatan, geçmişten geleceğe uzanan büyük bir sürecin ortaya çıkardığı anlam yüklü bütünlüktür.

Şehir ve insan ilişkisi bu denli iç içeyken biz bu şehrin insanına, tarihine, kültürüne, dokusuna, havasına, suyuna sevdalıyız. Ve tüm bunlara bir ahenk katabilmek amacıyla belediyecilik hizmetine talibiz. 

Aslolan insanımızdır, insanımızı huzur ve mutluluk içinde yaşatabilmektir. Samsun’umuzu örnek bir şehir yapabilme gayesiyle yola koyulduk. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 11 temel esas üzerine kurulu manifestomuzla uyumlu yüzlerce proje üzerinde büyük bir titizlikle çalıştık. Projelerimizi ‘’insan’’, ‘’çevre’’, ‘’doğa’’, ‘’tarih’’, ‘’kültür’’, ‘’medeniyet’’, kavramlarının etrafında oluşturduk.

Samsun için çıktığımız bu yolda uzlaşıyla, ortak akılla ve hepsinden önemlisi proje odaklı bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz, edeceğiz. 
Gönül belediyeciliği temelinde tevazu, samimiyet ve gayretle çalışacağız.